Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego!


Majka Obiady Domowe
Maj Katarzyna


ul. Jana III Sobieskiego 4a
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 518 241 216
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 12:00 - 16:00
sob - ndz.: nieczynne

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 

 

Lokal znajduje się na parterze pawilonu „Hetman”.
Jak dojechać?
350 m od Pałacu Kultury Zagłębia w Centrum Dąbrowy Górniczej.
Przystanek tramwajowy Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza. Tramwaj linii nr 21, 22, 28.

Klauzula informacyjna
25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem danych jest Majka Obiady Domowe Maj Katarzyna, ul. Jana III Sobieskiego 4A Dąbrowa Górnicza NIP: 6291598033 REGON: 369062831

 2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień gastronomicznych .
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:
  a. art. 6 pkt 1 lit. a) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
      na podstawie otrzymanej zgody,

  b. art.6 pkt 1 lit. b) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne
      do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane

      żądanie,

  c. art.6 pkt 1 lit. c) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w
      celu wypełnienia obowiązku prawnego,

  d. art.6 pkt 1 lit. f) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
      celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają na oferowaniu klientom naszych towarów i usług.


 4. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
 5. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, więc Majka Obiady Domowe Maj Katarzyna pełni tę funkcje. Kontakt możliwy poprzez:

  a. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Majka Obiady Domowe Maj
  Katarzyna, ul. Jana III Sobieskiego 4A, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

  b. kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  c. kontakt telefoniczny: tel.: 518241216
 6. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
 9. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji zamówienia na potrzeby którego zostały pozyskane. Następnie zostają usunięte, za wyjątkiem faktur przechowywanych w celach podatkowo-księgowych.

 11. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
  a. prawo dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
  c. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"),
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  f. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
 12. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
 14. W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o dostarczenie podpisanej zgody osobiście do lokalu Majka Obiady Domowe lub przesłać dokument w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 15. Organ nadzorczyPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01 godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00
  kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  kontakt telefoniczny - Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze: 10.00 - 13.00)

  Monitoring wizyjny

  Na terenie lokalu Majka Obiady Domowe zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych wizyjnych jest Majka Obiady Domowe Maj Katarzyna.

  System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w związku z wypełnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia jednostki.

  Nagrania wizyjne Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania.

  W przypadku, w którym nagrania wizyjne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął przesłanki, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  W zakresie monitoringu wizyjnego szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.poz. 917).

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.